Gereja Gedangan

Misa Pagi Harian 05.30

 

Senin (PD Karismatik)  17.00

 

Jumat Pertama Pagi 05.30
Jumat Pertama Sore, pk 17.00 novena 17.30

 

Sabtu Sore 17.00
Minggu Pagi 1 05.30
Minggu Pagi 2 07.00
Minggu Pagi 3 (Misa Anak-anak) 08.30
Minggu Sore 1 16.30
Minggu Sore 2 18.00

 

Gereja Banjardawa (Stasi St. Ignatius Loyola)

Jumat Pertama Sore 19.00

 

Minggu Pagi 08.00

 

Kapel Tanggurejo (Wilayah Andreas)

Tidak ada misa rutin

 

Krida Bakti (Wilayah Christophorus)

Sabtu Sore 18.00